I N F O R M A C J A


W związku z ogłoszeniem przez Wodociągi Dębickie Sp. z o.o.

zgodnie z art. 24c ust. 1 i 2, oraz art. 27a  ustawy z dnia

7 czerwca 2001r. zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym

odprowadzaniu ścieków /Dz. U. z 2017r. poz. 328

z późn./zm. o podwyższeniu z dniem 01.06.2019r opłat

z tytułu dostarczania wody oraz odprowadzania ścieków,

Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje:


co następuje:

Z dniem 01.06.2019r stawka przedpłaty na pokrycie

kosztów dostawy zimnej wody i odprowadzania ścieków

wynosi 9,95 zł/m³


Z dniem 01.06.2019r stawka przedpłaty
na pokrycie

kosztów dostawy centralnej ciepłej wody użytkowej

i odprowadzania ścieków wzrasta o 0,30 zł/m³


Ostateczne rozliczenie poniesionych kosztów
dostawy

i ciepłej wody z użytkownikami lokali  będzie

dokonywane każdorazowo po zakończeniu roku

kalendarzowego.