Spółdzielnia Mieszkaniowa w Dębicy posiada do
sprzedania : 


O G Ł O S Z E N I E


Spółdzielnia Mieszkaniowa w Dębicy przy ul. Kolejowej 29, ogłasza przetarg na sprzedaż prawa wieczystego użytkowania działki nr 2713/4, obręb 4 m. Dębica
o powierzchni 0,0454ha położonej przy skrzyżowaniu ulic Krakowskiej i Leśnej w Dębicy. Cena wywoławcza - 43 050zł (brutto).


Przetarg odbędzie się 20.11.2018r. w siedzibie Spółdzielni przy ul. Kolejowej 29 w Dębicy - sala nr 11 o godz. 1000.


Przystępujący do przetargu ma obowiązek w dniu 20.11.2018r. do godz. 930 wpłacić wadium w wysokości 2000 zł w kasie Spółdzielni przy ul. Kolejowej 29.


Szczegółowe informacje o przetargu jak i przedmiotowej działce można uzyskać
w pokoju nr 5.

 

Wszelkie informacje w pokoju nr. 5 tut. Spółdzielni. tel. (14) 6813720.


 

AKTUALNOŚCI