Spółdzielnia Mieszkaniowa w Dębicy powstała 13 czerwca 1959r 
i została zarejestrowana w Sądzie Powiatowym w Rzeszowie.
W dniu 14 lipca 1959r Uchwałą Zarządu CZSBM Spółdzielnia Mieszkaniowa
"Lokator" w Dębicy, tak brzmiała jej pierwotna nazwa, została przyjęta na
członka Związku Spółdzielni Mieszkaniowych.

Siedziba Spółdzielni mieści się w Dębicy w budynku przy ul.Kolejowej 29.


Nasze zasoby obejmują:


- 86 budynków mieszkalnych w których znajduje się 4393 lokali
usytuowanych na osiedlach: Konarskiego, Głowackiego, Fredry,
Krakowska, Łysogórska, Tuwima, Cmentarna, Robotnicza, Sienkiewicza,
 Pana Tadeusza, Szkotnia, Wielopolska, Gawrzyłowska, Sportowa.
- lokale usługowe
- garaże

Oprócz podstawowej działalności statutowej Spółdzielnia podejmuje również
szereg działań dodatkowych między innymi:

- organizuje konkursy na najlepiej ukwiecony balkon i ogródek przyblokowy
w którym biorą udział mieszkańcy, pragnący poprawić wizerunek estetyczny
osiedli, co zostaje zauważane i nagradzane przez Zarząd,
- prowadzi działalność społeczno-wychowawczą na rzecz członków i ich
rodzin obejmującą działalność opiekuńczo-wychowawczą na rzecz dzieci
i młodzieży w różnych kołach zainteresowań, organizuje wypoczynek letni
dla dzieci i młodzieży.

Została zakończona budowa budynku mieszkalnego
z 44 mieszkaniami przy ul.Rzeszowskiej.


Spółdzielnią kieruje zarząd w składzie:

mgr Stanisław Olszewski         Prezes Zarządu
mgr inż. Elżbieta StachnikZastepca Prezesa
mgr Krzysztof Stec
Gł.Księgowy-Członek Zarządu 

Radę Nadzorczą stanowią:

Zbigniew SzafraniecPrzewodniczący
Roman RogowskiZastępca Przewodniczacego 
Urszula Nowicka
Sekretarz 
Renata Gąsior
Członek 
Monika Pazdyk
Członek 
Eugeniusz Foryś
Członek
Stanisław Czyż
Członek
Janusz Wrona
Członek

Kazimierz Zybura

Członek
Edward Śliwa
Członek
Lesław Pazdan
Członek