Spółdzielnia Mieszkaniowa w Dębicy powstała 13 czerwca 1959r 
i została zarejestrowana w Sądzie Powiatowym w Rzeszowie.
W dniu 14 lipca 1959r Uchwałą Zarządu CZSBM Spółdzielnia Mieszkaniowa
"Lokator" w Dębicy, tak brzmiała jej pierwotna nazwa, została przyjęta na
członka Związku Spółdzielni Mieszkaniowych.

Siedziba Spółdzielni mieści się w Dębicy w budynku przy ul.Kolejowej 29.


Nasze zasoby obejmują:


- 86 budynków mieszkalnych w których znajduje się 4393 lokali
usytuowanych na osiedlach: Konarskiego, Głowackiego, Fredry,
Krakowska, Łysogórska, Tuwima, Cmentarna, Robotnicza, Sienkiewicza,
 Pana Tadeusza, Szkotnia, Wielopolska, Gawrzyłowska, Sportowa.
- lokale usługowe
- garaże

Oprócz podstawowej działalności statutowej Spółdzielnia podejmuje również
szereg działań dodatkowych między innymi:

- organizuje konkursy na najlepiej ukwiecony balkon i ogródek przyblokowy
w którym biorą udział mieszkańcy, pragnący poprawić wizerunek estetyczny
osiedli, co zostaje zauważane i nagradzane przez Zarząd,
- prowadzi działalność społeczno-wychowawczą na rzecz członków i ich
rodzin obejmującą działalność opiekuńczo-wychowawczą na rzecz dzieci
i młodzieży w różnych kołach zainteresowań, organizuje wypoczynek letni
dla dzieci i młodzieży.

Została zakończona budowa budynku mieszkalnego
z 44 mieszkaniami przy ul.Rzeszowskiej.


Spółdzielnią kieruje zarząd w składzie:

mgr Stanisław Olszewski         Prezes Zarządu
mgr inż. Elżbieta StachnikZastepca Prezesa
mgr Krzysztof Stec
Gł.Księgowy-Członek Zarządu 

Radę Nadzorczą stanowią:

Lesław WojciechowskiPrzewodniczący
Roman RogowskiZastępca Przewodniczacego 
Anna MarszałekSekretarz 
Stanisław CzyżCzłonek 
Izabela KochanCzłonek 
Urszula Nowicka
Członek
Andrzej OrdynaCzłonek
Lesław PazdanCzłonek

Zbigniew Szafraniec

Członek
Leszek StrzałkaCzłonek
Edward ŚliwaCzłonek

 

AKTUALNOŚCI