Poprawa efektywności energetycznej wielorodzinnych

budynków mieszkalnych

Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Kolejowej 29

w Dębicy.

 
1. SIWZ


2. Formularze edytowalne


3. Projekt


4. STWiOR


5. Audyty


6. Przedmiary

 

7. Wyjaśnienie dla Wykonawców

 

8. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Wyżej wymienione dokumenty (3,4,5,6) należy pobrać na dysk


i rozpakować.