Informacja w sprawie ochrony danych osobowych w

Spółdzielni Mieszkaniowej w Dębicy z siedzibą 

w Dębicy w świetle nowych przepisów – RODOSzanowni Państwo,

W związku z wejściem w  życie dnia 25 maja 2018 r. Rozporządzenia  Parlamentu
Europejskiego i  Rady  (UE) 2016/679 z dnia  27  kwietnia  2016 r. w  sprawie
ochrony  osób  fizycznych w  związku z przetwarzaniem danych osobowych i ich
swobodnego przepływu, uprzejmie informujemy, że:


1. Jako Spółdzielnia Mieszkaniowa  w Dębicy w świetle przepisów prawa jesteśmy
Administratorem  Państwa danych osobowych. To oznacza, że odpowiadamy
za ich wykorzystanie w sposób bezpieczny, zgodny z obowiązującymi przepisami.

2. Informacje szczegółowe dot. Administratora Danych:
Spółdzielnia Mieszkaniowa w Dębicy, 39-200  Dębica, ul. Kolejowa 29,
numer KRS: 0000120549,  tel. 14 681-37-20, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


3. Inspektor ochrony danych:  e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


4. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań statutowych
oraz  obowiązków i uprawnień wynikających z przepisów prawa czyli dla
zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych i  innych potrzeb mieszkańców
oraz ich rodzin, zarządzania budynkami stanowiącymi jej mienie – prowadzenie
ewidencji, rozliczeń, dysponowanie funduszami


5.  Dane osobowe możemy przekazywać:
do podmiotów lub organów, które są upoważnione na podstawie przepisów
prawa, osobom fizycznym czy prawnym, które na zlecenie Spółdzielni wykonują
dla mieszkańców  prace  remontowo – budowlane, przeglądy instalacji lub inne
usługi.


6.  Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji  zadań
statutowych oraz obowiązków wynikających z przepisów prawa.

7.  Każdy ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych
osobowych,  ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub 
do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia
danych.

8.  Każdy ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

9. Podanie danych osobowych przez właściciela lokalu mieszkalnego do Spółdzielni
jest  wymogiem ustawowym, a zakres został sprecyzowany w Statucie Spółdzielni

10. Osoba, której dane dotyczą , jest zobowiązana do ich podania, konsekwencją
niepodania danych jest brak możliwości realizacji przez Spółdzielnię zadań
ustawowych i statutowych  oraz brak możliwości realizacji niektórych praw przez
członków Spółdzielni i lub właścicieli mieszkań  nie będących członkami Spółdzielni.

11. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany,
w tym również w formie profilowania. Dane nie będą przetwarzane w celach
marketingowych.

12. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji
międzynarodowej.