K O N K U R S

na najładniejszy ogródek przyblokowy lub balkon

R E G U L A M I N1.Pisemne, telefoniczne lub e-mailowe zgłoszenia przystąpienia do konkursu

mieszkańców bloków przyjmowane będą do dnia 15 maja:

–        pisemne: Spółdzielnia Mieszkaniowa, 39 – 200 Dębica ul. Kolejowa 29

–        telefoniczne pod nr tel.:  14 68 13 720 – 22

–        e – mailowe pod adresem: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

2.Zgłoszenie powinno zawierać:

–        imię i nazwisko, adres zgłaszającego,

–        przedmiot zgłoszenia ( ogródek/ki, która strona bloku, klatki, balkon,

które piętro, dokładne umiejscowienie),

–        osoba zgłaszająca wszystkie ogródki przyblokowe na całej

elewacji frontowej lub od strony balkonów zobowiązana jest do uzyskania zgody

pozostałych mieszkańców bloki biorących udział w konkursie i do przedłożenia

faktur – kosztów poniesionych przez wszystkich uczestników konkursu jak również

do wzajemnego rozliczenia po ewentualnym przyznaniu nagrody.

3.Po tym terminie Komisja Gospodarczo – Inwestycyjna Rady Nadzorczej dokona

przeglądu wraz z oceną i przyznaniem nagród pieniężnych, które mogą być

przeznaczone wyłącznie na zakup kwiatów, krzewów, nawozów, środków

ochrony roślin i narzędzi ogrodniczych na podstawie faktury VAT lub rachunku

wystawionego na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej najpóźniej do końca bieżącego

roku kalendarzowego.

4.Wartość środków finansowych przeznaczonych przez Spółdzielnię Mieszkaniową na

nagrody to kwota 6.000 zł brutto.

5.Zasady przyznania nagród jako zwrot przedłożonych faktur VAT lub rachunków

w kwotach brutto:

–        wszystkie ogródki przyblokowe na całej długości elewacji frontowej lub

od strony balkonów przy jednym bloku -    400  -  600 zł,

–        dwa ogródki przy wejściu do drzwi jednej klatki schodowej  -  250 – 300 zł,

–        jeden ogródek przy wejściu do drzwi klatki schodowej  -  150 – 200 zł

–        balkon  -  100 zł,

6.Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do dnia 30 czerwca, a o wynikach

uczestnicy zostaną powiadomieni w formie pisemnej.

Niniejszy Regulamin został zatwierdzony Uchwałą Rady Nadzorczej  Nr 17/2019

w dniu 06.03.2019 r.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 Spółdzielnia Mieszkaniowa w Dębicy powstała 13 czerwca 1959r 
i została zarejestrowana w Sądzie Powiatowym w Rzeszowie.
W dniu 14 lipca 1959r Uchwałą Zarządu CZSBM Spółdzielnia Mieszkaniowa
"Lokator" w Dębicy, tak brzmiała jej pierwotna nazwa, została przyjęta na
członka Związku Spółdzielni Mieszkaniowych.

Siedziba Spółdzielni mieści się w Dębicy w budynku przy ul.Kolejowej 29.


Nasze zasoby obejmują:


- 86 budynków mieszkalnych w których znajduje się 4393 lokali
usytuowanych na osiedlach: Konarskiego, Głowackiego, Fredry,
Krakowska, Łysogórska, Tuwima, Cmentarna, Robotnicza, Sienkiewicza,
 Pana Tadeusza, Szkotnia, Wielopolska, Gawrzyłowska, Sportowa.
- lokale usługowe
- garaże

Oprócz podstawowej działalności statutowej Spółdzielnia podejmuje również
szereg działań dodatkowych między innymi:

- organizuje konkursy na najlepiej ukwiecony balkon i ogródek przyblokowy
w którym biorą udział mieszkańcy, pragnący poprawić wizerunek estetyczny
osiedli, co zostaje zauważane i nagradzane przez Zarząd,
- prowadzi działalność społeczno-wychowawczą na rzecz członków i ich
rodzin obejmującą działalność opiekuńczo-wychowawczą na rzecz dzieci
i młodzieży w różnych kołach zainteresowań, organizuje wypoczynek letni
dla dzieci i młodzieży.

Została zakończona budowa budynku mieszkalnego
z 44 mieszkaniami przy ul.Rzeszowskiej.


Spółdzielnią kieruje zarząd w składzie:

mgr Stanisław Olszewski         Prezes Zarządu
mgr inż. Elżbieta StachnikZastepca Prezesa
mgr Krzysztof Stec
Gł.Księgowy-Członek Zarządu 

Radę Nadzorczą stanowią:

Zbigniew SzafraniecPrzewodniczący
Roman RogowskiZastępca Przewodniczacego 
Urszula Nowicka
Sekretarz 
Renata Gąsior
Członek 
Monika Pazdyk
Członek 
Eugeniusz Foryś
Członek
Stanisław Czyż
Członek
Janusz Wrona
Członek

Kazimierz Zybura

Członek
Edward Śliwa
Członek
Lesław Pazdan
Członek