Spółdzielnia Mieszkaniowa w Dębicy, ul. Kolejowa 29 w dniu 20 kwietnia 2017 roku podpisała z Województwem Podkarpackim umowę o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 Projektu pn.: „Poprawa efektywności energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Kolejowej 29 w Dębicy” nr RPPK. 03.02.00-18-0122/16-00.

Celem Projektu jest głęboka termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych usytuowanych  przy  ul. Fredry 4,  ul. Fredry 6, ul. Rzeszowska 77, ul. Leśna 12, ul. Głowackiego 21. Powyższe działania spowodują zmniejszenie energochłonności budynków i kosztów zaopatrzenia w energię.

W ramach Projektu planowane jest m.in.

  • docieplenie ścian zewnętrznych, stropów i kominów,
  • wymiana okien w piwnicach, na klatkach schodowych,
  • wymiana drzwi wejściowych do klatek,
  • izolacja ścian fundamentowych i ułożenie nowego odboju wokół bloku,
  • modernizacja instalacji centralnego ogrzewania – montaż zaworów regulacyjnych i izolacja przewodów rozprowadzających
  • podniesienie sprawności i zmniejszenie energochłonności instalacji elektrycznej w bloku przy ul. Głowackiego 21, poprzez modernizację wewnętrznych linii zasilających i wymianę opraw oświetleniowych na energooszczędne.

W wyniku prac przeprowadzonych w ramach Projektu zmniejszy się koszt ogrzewania budynków oraz ich oświetlenia co przełoży się na poprawę jakości życia mieszkańców oraz wygenerowanie określonych oszczędności. Poprawi się znacznie estetyka budynków oraz wzrośnie ich wartość. Spowoduje to również zmniejszenie emisji CO2eq.

Całkowita wartość projektu: 3 326 063,51 PLN

Dofinansowanie UE z Funduszu Rozwoju Regionalnego: 2 119 294,48 PLN

Termin realizacji projektu: 15.05.2017 – 30.09.2018