Informacja w sprawie ochrony danych osobowych w Spółdzielni Mieszkaniowej w Dębicy z siedzibą w Dębicy w świetle nowych przepisów – RODO

 

Szanowni Państwo,

W związku z wejściem w  życie dnia 25 maja 2018 r. Rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i  Rady  (UE) 2016/679 z dnia  27  kwietnia  2016 r. w  sprawie ochrony  osób  fizycznych w  związku z przetwarzaniem danych osobowych i ich swobodnego przepływu, uprzejmie informujemy, że:

 1. Jako Spółdzielnia Mieszkaniowa  w Dębicy w świetle przepisów prawa jesteśmy Administratorem  Państwa danych osobowych. To oznacza, że odpowiadamy za ich wykorzystanie w sposób bezpieczny, zgodny z obowiązującymi przepisami.
 2. Informacje szczegółowe dot. Administratora Danych:
  Spółdzielnia Mieszkaniowa w Dębicy, 39-200  Dębica, ul. Kolejowa 29,
  numer KRS: 0000120549,  tel. 14 681-37-20, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Inspektor ochrony danych:  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 4. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań statutowych oraz  obowiązków i uprawnień wynikających z przepisów prawa czyli dla zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych i  innych potrzeb mieszkańców oraz ich rodzin, zarządzania budynkami stanowiącymi jej mienie – prowadzenie ewidencji, rozliczeń, dysponowanie funduszami
 5. Dane osobowe możemy przekazywać:
  do podmiotów lub organów, które są upoważnione na podstawie przepisów prawa, osobom fizycznym czy prawnym, które na zlecenie Spółdzielni wykonują dla mieszkańców  prace  remontowo – budowlane, przeglądy instalacji lub inne usługi.
 6. Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji  zadań statutowych oraz obowiązków wynikających z przepisów prawa.
 7. Każdy ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych,  ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych.
 8. Każdy ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 9. Podanie danych osobowych przez właściciela lokalu mieszkalnego do Spółdzielni.
 10. Osoba, której dane dotyczą , jest zobowiązana do ich podania, konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości realizacji przez Spółdzielnię zadań ustawowych i statutowych  oraz brak możliwości realizacji niektórych praw przez członków Spółdzielni i lub właścicieli mieszkań  nie będących członkami Spółdzielni.
 11. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Dane nie będą przetwarzane w celach marketingowych.
 12. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.