Spółdzielnia Mieszkaniowa w Dębicy powstała 13 czerwca 1959r i została zarejestrowana w Sądzie Powiatowym w Rzeszowie. W dniu 14 lipca 1959r Uchwałą Zarządu CZSBM Spółdzielnia Mieszkaniowa "Lokator" w Dębicy, tak brzmiała jej pierwotna nazwa, została przyjęta na członka Związku Spółdzielni Mieszkaniowych.
Siedziba Spółdzielni mieści się w Dębicy w budynku przy ul.Kolejowej 29.

Nasze zasoby obejmują:

  • 82 budynki mieszkalne, w których znajduje się 4436 lokali usytuowanych na osiedlach: Konarskiego, Głowackiego, Fredry, Krakowska, Łysogórska, Leśna, Tuwima, Cmentarna, Robotnicza, Sienkiewicza, Pana Tadeusza, Szkotnia, Wielopolska, Gawrzyłowska,
  • lokale usługowe,
  • garaże,

Oprócz podstawowej działalności statutowej Spółdzielnia podejmuje również szereg działań dodatkowych między innymi:

  • organizuje konkursy na najlepiej ukwiecony balkon i ogródek przyblokowy w którym biorą udział mieszkańcy, pragnący poprawić wizerunek estetyczny osiedli, co zostaje zauważane i nagradzane przez Zarząd,
  • prowadzi działalność społeczno-wychowawczą na rzecz członków i ich rodzin obejmującą działalność opiekuńczo-wychowawczą na rzecz dzieci i młodzieży w różnych kołach zainteresowań, organizuje wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży,


Spółdzielnią kieruje zarząd w składzie:

mgr Stanisław Olszewski 
Prezes Zarządu
mgr inż. Elżbieta Stachnik Zastępca Prezesa
mgr Krzysztof Stec
Gł.Księgowy-Członek Zarządu 


Radę Nadzorczą stanowią:

Zbigniew Szafraniec Przewodniczący
Roman Rogowski Zastępca Przewodniczącego 
Urszula Nowicka Sekretarz 
Renata Gąsior Członek 
Monika Pazdyk Członek 
Eugeniusz Foryś Członek
Stanisław Czyż Członek
Janusz Wrona Członek
Kazimierz Zybura Członek
Edward Śliwa Członek
Lesław Pazdan Członek