Poprawa efektywności energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Kolejowej 29 w Dębicy.

1. SIWZ

2. Formularze edytowalne

3. Projekt

4. STWiOR

5. Audyty

6. Przedmiary

7. Wyjaśnienie dla Wykonawców

8. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 Wyżej wymienione dokumenty (3,4,5,6) należy pobrać na dysk i rozpakować.